verhalen en films

De verschillende Eigen Kracht-conferenties gaan over hetzelfde principe: het aanspreken van eigen kracht en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een situatie. Belangrijk daarbij is de hulp van familie, vrienden en bekenden. De verschillende conferenties zijn in vrijwel alle denkbare situaties in te zetten. Hieronder voorbeelden op beeld en verhalen uit de praktijk, klik op de titel voor het hele voorbeeld.

Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Stichting Jeugdzorg Amsterdam

Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Stichting Jeugdzorg Amsterdam, over Eigen Kracht (6 min)

Mike Doolan, Chef Family Group Conferences in Nieuw-Zeeland

Speech Mike Doolan (30 min)

Dr. Arend Janssen, voorzitter Interdepartementale Werkgroep Participerend Welzijn

Dr. Arend Janssen, voorzitter Interdepartementale Werkgroep Participerend Welzijn, over de nieuwe professional (9 min)

Theatergroep "De Licht Kwelling"

Theatergroep "De Licht Kwelling" over Eigen Kracht "Dilemma's van hulpverleners" (9 min)

Enkele scene's:
Theatergroep - Scene 1 - "Heel mooi, maar ik dacht van niet!" (1 min 37)
Theatergroep - Scene 2 - "Zij hebben besloten!" (3 min)
Theatergroep - Scene 3 - "En ik dan?" (1 min)

Ombudsman Pieter Hilhorst over Eigen Kracht

Bekijk de column van Pieter Hilhorst over Eigen Kracht

NCRV Document met Eigen Kracht

Bekijk de trailer van NCRV Document met Eigen Kracht

Films over Eigen Kracht en Echt Recht

Bekijk de film over Eigen Kracht (25 min) or in English: Movie about Eigen Kracht (25 min)
Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden wordt de krachtige werking van een conferentie in al zijn facetten getoond.

Bekijk de film over Echt Recht (13 min)
In dit praktijkvoorbeeld wordt duidelijk hoe slachtoffer en daders samen met hun familie en vrienden aan een herstelplan werken waarmee het conflict opgelost wordt en de onderlinge verhoudingen weer hersteld worden.

Bekijk de film "Jongeren over Eigen Kracht" (5 min)
Drie zusjes vertellen waarom zij hun Eigen Kracht-conferentie het cijfer 9,5 geven.

Bekijk de film "Urk en Westerpark" (7 min)
Betrokkenen blikken terug op een Alle Hens-conferentie in Urk en een Echt Recht-conferentie in Amsterdam.

Bekijk de film "Eigen Kracht - Verhaal van een moeder" (6 min)
Een jaar na haar Eigen Kracht-conferentie vertelt een moeder hoe de conferentie voor haar en haar kinderen gewerkt heeft: “Zoveel hulp in één keer als die Eigen Kracht-conferentie veroorzaakt heeft, is me nog niet eerder gebeurd.”

Bekijk de film "Eigen Kracht bij Niet Aangeboren Hersenletsel" (9 min)
Na een hersenbloeding en twee jaar in een revalidatiecentrum kan Jolanda niet meer alles zelf doen. Een Eigen Kracht-conferentie zorgt ervoor dat haar mensen gemobiliseerd worden waardoor ze zelfstandig in haar eigen huis kan blijven wonen.

Bekijk de film "Eigen Kracht bij Vroegtijdig Schoolverlaten" (6 min)
De zorgen over een leerling leiden ertoe dat alle betrokken partijen samen in een conferentie een plan van aanpak maken.

Bekijk de film "Eigen Kracht bij Huiselijk Geweld" (6 min)
Een jaar nadat moeder met haar kinderen het huis ontvluchtte, werken familie, vrienden en professionals door middel van een conferentie samen bij het herstel van onderling contact.

Bekijk de film "Jongeren en Eigen Kracht". (12 min)
In de film leggen jongeren uit wat een Eigen Kracht-conferentie is en vertellen zij over hun ervaringen.

Bekijk de film "Eigen Kracht in Zorg". (13 min)
Eigen Kracht in Zorg.

Bekijk en download de trailer "Eigen Kracht / Noord Brabant" (1:37 min)


Verhalen uit de praktijk

Eigen Kracht: "Leven met een nierpatiënt wordt makkelijker met hulp van anderen."

“Mijn buurjongen Mike heeft een ernstige nierziekte. Drie keer per week rijden zijn ouders met hem naar het ziekenhuis, maar ook thuis vergt de verzorging veel van hen. Na de geboorte van hun tweede kind werd het ze af en toe te veel. Naast werk, de huishouding, de opvoeding en de organisatie van de zorg rondom Mike was er weinig ruimte meer voor een sociaal leven. Tijdens de Eigen Kracht-conferentie hebben we met familie, vrienden en buren praktische oplossingen gezocht. Regelmatig gaat nu iemand anders met Mike naar het ziekenhuis en zorgen we er met elkaar voor dat mijn buren af en toe samen iets kunnen ondernemen.”
[sluit]Echt Recht: "Antwoorden op de waarom-vraag."

“Ik ben echt niet bang aangelegd, maar ik vond het doodeng om twee straten verder aan te bellen om twee jongens van 14 te vragen waarom ze me beroofd en mishandeld hebben. Het was wel een vraag waar ik mee worstelde. Waarom doen ze zoiets, ze kenden mij niet eens? Ik vond het ontzettend fijn om samen met mijn familie en samen met de daders en hun familie te praten. Het ging me helemaal niet om wat voor straf die jongens moeten krijgen, dat bepaalt de rechter wel. Ik zat met andere vragen waar ik antwoord op wilde hebben. Waarom ik, waarom dat geweld, waarom, waarom? Aan de bijeenkomst en aan die antwoorden heb ik heel veel gehad. Ik kan nu weer rustig alleen over straat lopen zonder dat ik angst voel.”
[sluit]Eigen Kracht: "Huiselijk geweld wordt niet meer verzwegen."

“Al jaren zag ik dat het niet goed ging met mijn zus. Maar zij deed alsof alles goed ging en ik deed alsof ik niets merkte. Totdat haar man haar zo sloeg dat ze het niet meer kon verbergen. De politie vertelde over Eigen Kracht en vervolgens werd ik benaderd door een Eigen Kracht-coördinator. Ik vond het prettig om mee te werken aan het plan. Het was vooral goed dat beide families aanwezig waren. Het was moeilijk, maar eindelijk was het niet meer geheim en konden we afspraken maken om ervoor te zorgen dat ze veilig samen kunnen leven, want dat is wat ze allebei willen. Ze zullen hard moeten werken, maar nu kunnen we ze steunen.”
[sluit]Leercirkel: "Een plan voor leren, op school en buiten school."

“Het ging best goed op school met Peter, maar we merkten dat hij zich steeds vaker ging vervelen. Daardoor werd hij druk en hij was niet meer gemotiveerd om op te letten en zijn werk af te maken. De leerkracht maakte zich ook zorgen en stelde voor om een leercirkel te houden. Voor Peter was het vooraf best spannend. Hij mocht kiezen wie er kwamen. Er werden veel positieve dingen over hem gezegd, iedereen vertelde waar Peter goed in is. Hij straalde! Alle mensen die er waren, dachten mee over wat hij zou kunnen leren en hoe ze hem zouden kunnen helpen. Er kwam een mooi plan, voor op school, maar ook daarbuiten.”
[sluit]Eigen Kracht: "Plan voorkomt woninguitzetting en zorgt voor minder overlast."

“Er kwamen regelmatig klachten binnen van buren. Over geluidsoverlast, afval dat weken voor de deur stond en vooral over het feit dat mensen Karel niet durfden aan te spreken omdat hij soms dronken en agressief was. De woningbouw wilde een uitzettingsprocedure starten. Ik ben toen bij hem langsgegaan. Karel zat al langere tijd thuis en wist niet meer hoe hij zijn leven zinvol kon indelen. Zijn kringetje werd steeds kleiner en hij vond het moeilijk om om hulp te vragen. Ik heb een Eigen Kracht-conferentie voorgesteld. Familieleden, oude vrienden en ook een aantal buren met wie Karel vroeger goed kon opschieten, waren bereid om mee te doen. Het plan was bedoeld om Karel een zinvolle dagbesteding te geven, maar hierdoor is hij ook minder gaan drinken en is de overlast voor de buren afgenomen.”
[sluit]Alle Hens: "Samen een oplossing vinden voor de overlast van hangjongeren."

“De hangplek werd na twee weken al in de brand gestoken en het naroepen en lastig vallen van voorbijgangers ging gewoon door. Met de hele straat en de jongeren zelf zijn we in het buurtcentrum bij elkaar gekomen. Die schreeuwerige jongeren waren minder eng dan ze leken. Ze vonden ons eigenlijk ook best oké. Heel lang hebben we alleen maar gepraat over wat het probleem precies was. Voor ons, maar ook voor hen. Dat ging er best heftig aan toe. Na een pauze met lekker Chinees eten, hadden we allemaal weer energie om oplossingen te bedenken. Er is een uitgebreid plan gemaakt en wat ook helpt is dat we elkaar nu kennen. Het is veel makkelijker om elkaar aan te spreken als er iets aan de hand is.”
[sluit]Eigen Kracht: "Terug naar de schoolbanken."

“Leontien zat al twee jaar thuis, zonder school of werk. Heel wat hulpverleners kwamen langs. Toen stelde de coördinator vroegtijdig schoolverlaten een Eigen Kracht-conferentie voor. Eerst zagen we het niet zitten, omdat veel familieleden de problemen niet kenden en Leontien bang was dat zij boos zouden zijn. Maar we dachten ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. We hebben geen spijt gekregen. Leontien merkte dat de mensen er echt zaten om een plan te maken voor haar. Iedereen wilde iets doen. Het heeft Leontien gemotiveerd om aan de slag te gaan. Binnen een week had ze een stageplek en aanmeldingsformulieren voor een leuke school ingevuld. Een extra effect is dat het ook mij heeft geholpen, ik heb weer familie om op terug te vallen.”
[sluit]Eigen Kracht: "Een oplossing voor de veiligheid van mijn kleindochter."

“Mijn kleinkind woonde bij mijn dochter en haar zoveelste vriend. Het was een zeer ongezonde situatie. Mijn dochter was compleet in de ban en onder invloed van deze man. Mijn kleinkind werd mishandeld door hem. Mijn dochter kon haar kind niet afdoende hiertegen beschermen. Toen we een Eigen Kracht-bijeenkomst hadden, was al op voorhand duidelijk dat blijven wonen bij deze man geen oplossing in het plan mocht zijn. Het was erg prettig dat deze minimumeis gewoon voor iedereen duidelijk op tafel lag.”
[sluit]