international

In New Zealand in 1989 courageous Maori, governmental and community leaders came together to develop progressive child welfare and youth justice policy that created the “family group conference” (FGC) This legislation became a beacon of hope for many countries. Judicial and administrative leaders, practitioners and community organizers in many countries now champion it as “the way to do child welfare.” Eigen Kracht-conferentie is the Dutch translation of FGC. Many international connections were made and Eigen Kracht had opportunities to especially work in a number of European countries.

Read more about us and our projects in the menu on the left side

 

In Nieuw-Zeeland kwamen in 1989 dappere Maori’s,
regeringsvertegenwoordigers en plaatselijke bestuurders bij elkaar om
een progressief beleid voor jeugdwelzijn en -recht te ontwikkelen; dat
heeft geleid tot Family Group Conferencing (FGC). De Nieuw-Zeelandse
wetgeving werd een baken van hoop voor vele landen. Justitie en
politiek, beroepskrachten en burgers bepleiten nu deze aanpak als dé
manier om de jeugdzorg in te richten. Eigen Kracht is de Nederlandse
vertaling van FGC. Veel internationale verbindingen zijn gemaakt en
Eigen Kracht had de mogelijkheid om veel contacten te leggen in landen
in Europa.